• Facebook
    Sosyal Medya

    Facebook: Topluluğun Parçası Olmak

    Geçen günlerde Evren Günlüğü, Berfin Dağ ile birlikte bir canlı yaptı. Bu sohbet ortasında ‘dijital göçmen’ kelimesi kullanıldı, yani teknolojik gelişmelere hayatının belli bir döneminde dahil olmuş insanlara verilen genel başlık bu ama konumuz bu değil, sadece adını sevdim. İster dijital göçmen, ister dijital yerli olalım hepimizin elinde iyi kötü akıllı telefon var ve dünyada genç/yaşlı ayırt etmeden artık 2 milyar insan aktif olarak Facebook kullanıyor. Gelin size çok kısaca, sanki hiç bilmiyormuşçasına Facebook’u tanıtalım. Beş adet öğrencinin birleşip ‘abi Amerikan okullarını bir portalda birleştirelim’ diyerek kurduğu sosyal platformdu. Şimdi ise senin ‘bak buraya gittiğimi herkese göstermeliyim’ diyerek fotoğraf attığın, benim ‘kızlar bakın ne kadar kültürlü bir sapiensim’ dediğim sosyal…